måndag 26 mars 2018

Här kommer en hoper yrkanden som medlemmar i mp kan gilla och försäkra att de kommer till kongressen: De handlar bl.a. om:  Nej till vapenexport, sänkt normalarbetstid, basinkomst, förbud mot farliga kemikalier, kultur ute på landet, Nej till NATO, nedrusta det militära försvaret, mot TTIP och lite till. Vill ni få dokumentet kan ni be om det så skickar jag det. Obs bättre ni gillar något än inget:)Hej Sök gärna upp stället som yrkandet ligger i VoteIt. Kolla att det finns minst 5 gillanden. Om ej, gilla gärna och behövs det så värva flera röster.
 inför varje yrkande har jag uppgivit vilket avsnitt det gäller.

Nu. Klimatet kan inte vänta – utan nummer
Lägg till: László Gönczi (laszlo) föreslår 
Miljöpartiet vill inte längre gå i andra partiers ledband, Om vi åter ska delta i en regering kommer vi att hävda vår gröna profil. En radikal klimat- och miljöpolitik, en medmänsklig asyl och migrationspolitik, klart avståndstagande från vapenexport och samarbete med NATO Vi ifrågasätter drömmen om tillväxt som skapar sociala och ekonomiska klyftor och utarmar planetens livgivande resurser.
1.     nytt stycke:
László Gönczi (laszlo) föreslår
Att ett nytt stycke skrivs här:
Miljöpartiet tänker inte medverka till nya globala handelsavtal som TTIP och Ceta, med de stora risker de medför för demokratiskt självbestämmelse.

1.1
László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-2:

[...] behövs ett starkt 
ledarskap. engagemang.Klimatförändringarna påverkar livet [...]

1.3
László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-2:

[...] vi ta ytterligare 
steg. steg mot ett slut på svensk vapenexport.

László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-5:

[...] för att avskaffa 
vapenexport till krig och diktaturer.vapenexport.

László Gönczi (laszlo) föreslår
Vi vill att Sverige ska börja nedrusta det militära försvaret.

1.4
László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-8:

[...] skador på ekosystemet. 
Ansvariga för brott som begås av företag ska kunna dömas som individer

2.1
Tillägg; Men tyvärr har det blivit tvärtom!
Nästa mandatperiod vill vi:

2.5
László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-4:

[...] för vardera föräldern 
som likt den tredje delen kan överlåtas och en del [...]

3.2
László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-4:

[...] och sina arbetsvillkor. 
Vi vill sänka normalarbetstiden

3.4
László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-2:

[...] och digitalt. Det 
handlar också om att kulturarbetare finns bosatta på orter över hela landet..Det ekonomiska stödet till [...]

László Gönczi (laszlo) föreslår 
Vi vill utveckla den så kallade samverkansmodellen, för högre lokalt inflytande över kulturpolitiken


4.5
Svensk livsmedelsproduktion ska uppmuntras att fokusera på hälsoeffekten.
Nästa mandatperiod vill vi:


Inga kommentarer: