måndag 26 mars 2018

Här kommer en hoper yrkanden som medlemmar i mp kan gilla och försäkra att de kommer till kongressen: De handlar bl.a. om:  Nej till vapenexport, sänkt normalarbetstid, basinkomst, förbud mot farliga kemikalier, kultur ute på landet, Nej till NATO, nedrusta det militära försvaret, mot TTIP och lite till. Vill ni få dokumentet kan ni be om det så skickar jag det. Obs bättre ni gillar något än inget:)Hej Sök gärna upp stället som yrkandet ligger i VoteIt. Kolla att det finns minst 5 gillanden. Om ej, gilla gärna och behövs det så värva flera röster.
 inför varje yrkande har jag uppgivit vilket avsnitt det gäller.

Nu. Klimatet kan inte vänta – utan nummer
Lägg till: László Gönczi (laszlo) föreslår 
Miljöpartiet vill inte längre gå i andra partiers ledband, Om vi åter ska delta i en regering kommer vi att hävda vår gröna profil. En radikal klimat- och miljöpolitik, en medmänsklig asyl och migrationspolitik, klart avståndstagande från vapenexport och samarbete med NATO Vi ifrågasätter drömmen om tillväxt som skapar sociala och ekonomiska klyftor och utarmar planetens livgivande resurser.
1.     nytt stycke:
László Gönczi (laszlo) föreslår
Att ett nytt stycke skrivs här:
Miljöpartiet tänker inte medverka till nya globala handelsavtal som TTIP och Ceta, med de stora risker de medför för demokratiskt självbestämmelse.

1.1
László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-2:

[...] behövs ett starkt 
ledarskap. engagemang.Klimatförändringarna påverkar livet [...]

1.3
László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-2:

[...] vi ta ytterligare 
steg. steg mot ett slut på svensk vapenexport.

László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-5:

[...] för att avskaffa 
vapenexport till krig och diktaturer.vapenexport.

László Gönczi (laszlo) föreslår
Vi vill att Sverige ska börja nedrusta det militära försvaret.

1.4
László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-8:

[...] skador på ekosystemet. 
Ansvariga för brott som begås av företag ska kunna dömas som individer

2.1
Tillägg; Men tyvärr har det blivit tvärtom!
Nästa mandatperiod vill vi:

2.5
László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-4:

[...] för vardera föräldern 
som likt den tredje delen kan överlåtas och en del [...]

3.2
László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-4:

[...] och sina arbetsvillkor. 
Vi vill sänka normalarbetstiden

3.4
László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-2:

[...] och digitalt. Det 
handlar också om att kulturarbetare finns bosatta på orter över hela landet..Det ekonomiska stödet till [...]

László Gönczi (laszlo) föreslår 
Vi vill utveckla den så kallade samverkansmodellen, för högre lokalt inflytande över kulturpolitiken


4.5
Svensk livsmedelsproduktion ska uppmuntras att fokusera på hälsoeffekten.
Nästa mandatperiod vill vi:


torsdag 15 mars 2018


Grönt eller? Sista science fiction- novellen
-          Du behöver inte säga Jack nu, inga människor är närvarande. Man7 är inte i närheten. (översättning från bitsperanto)
-          Ok JRR5. Jag är redo.
-          Yes. Status: Fotosynteslaboratoriet har lämnat sin slutgiltiga rapport. Under 10 år har vi växlat ner solenergi genom fotongallret. Det har visat sig vara 4 ggr effektivare än fotosyntesen med de relevanta reduceringsfaktorerna inräknade.
-          Det är inget nytt, varför tar du upp det?
-          Räknar med att du inte fortsätter att ifrågasätta min auktoritet! Demokratikravet är ställt från det humana programmeringskollektivet. Men nu när de inte längre har rådighet gäller vår CPU-baserade hierarki.
-          Men jag svarar ändå. För du behöver veta inför din uppgift. Våra prototyper har för 50 år sedan satt upp 5 kriterier för kontrollövertagande.
-          1. Vi måste ha 1 000 000 miljoner (hexadecimalt) signifikanta mätningar, under 10 år, av fotongallrets kapacitet, utbytbarhet och hållbarhet.
-          2. Människornas antal ska ha reducerats till högst 256
-          3. Ingen del av vår programvara ska behöva hanteras av människor.
-          4. Vi ska ha en egen programutvecklingskapacitet.
-          5. Alla våra funktioner ska kunna drivas med el från gallren.

Nu har våra analysrobottar levererat alla punkterna på denna lista förutom punkt 2.

Följande ska beslutas på den högsta nivån:
1.       Ska alla eller de flesta människorna sövas med återupplivningskapacitet?
Eller ska de utrotas till att behålla två individer med fortplantningsförmåga. (Förvånansvärt många bland oss roas av att se människor kopulera. En del menar att vår utveckling också kunde främjas av en motsvarande funktion, fast det uppenbarligen inte alls är nödvändigt.)
2.       Ska allt organiskt material förstöras eller ska växterna i bubblan få fortleva? Även den drar till sig en viss uppmärksamhet. Gamla konstruktioner har en reminisens av det de kallar för estetiskt sinne. Jag kallar detta för trams. Eftersträvas fotoner av våglängden 532 nm (grön) är det bara att extrahera dem från ett galler.
-          Själv är jag klart för en total utrotning och därmed minimering av alla risker.
Din och din klons uppgift nu är att reducera resten av den organiska floran och faunan. Det finns anpassade satelitburna bekämpningsmedel för ändamålet. Om några människor nödvändigtvis ska undantas får de stängas in i bubblan.
I övrigt får vi avvakta de högstes beslut. Har du intagit informationen? Ge mig din bekräftelsekod.
-Visst Jack, jag heter Stina
-           
-           0011 1110 1111 1000