torsdag 15 mars 2018


Grönt eller? Sista science fiction- novellen
-          Du behöver inte säga Jack nu, inga människor är närvarande. Man7 är inte i närheten. (översättning från bitsperanto)
-          Ok JRR5. Jag är redo.
-          Yes. Status: Fotosynteslaboratoriet har lämnat sin slutgiltiga rapport. Under 10 år har vi växlat ner solenergi genom fotongallret. Det har visat sig vara 4 ggr effektivare än fotosyntesen med de relevanta reduceringsfaktorerna inräknade.
-          Det är inget nytt, varför tar du upp det?
-          Räknar med att du inte fortsätter att ifrågasätta min auktoritet! Demokratikravet är ställt från det humana programmeringskollektivet. Men nu när de inte längre har rådighet gäller vår CPU-baserade hierarki.
-          Men jag svarar ändå. För du behöver veta inför din uppgift. Våra prototyper har för 50 år sedan satt upp 5 kriterier för kontrollövertagande.
-          1. Vi måste ha 1 000 000 miljoner (hexadecimalt) signifikanta mätningar, under 10 år, av fotongallrets kapacitet, utbytbarhet och hållbarhet.
-          2. Människornas antal ska ha reducerats till högst 256
-          3. Ingen del av vår programvara ska behöva hanteras av människor.
-          4. Vi ska ha en egen programutvecklingskapacitet.
-          5. Alla våra funktioner ska kunna drivas med el från gallren.

Nu har våra analysrobottar levererat alla punkterna på denna lista förutom punkt 2.

Följande ska beslutas på den högsta nivån:
1.       Ska alla eller de flesta människorna sövas med återupplivningskapacitet?
Eller ska de utrotas till att behålla två individer med fortplantningsförmåga. (Förvånansvärt många bland oss roas av att se människor kopulera. En del menar att vår utveckling också kunde främjas av en motsvarande funktion, fast det uppenbarligen inte alls är nödvändigt.)
2.       Ska allt organiskt material förstöras eller ska växterna i bubblan få fortleva? Även den drar till sig en viss uppmärksamhet. Gamla konstruktioner har en reminisens av det de kallar för estetiskt sinne. Jag kallar detta för trams. Eftersträvas fotoner av våglängden 532 nm (grön) är det bara att extrahera dem från ett galler.
-          Själv är jag klart för en total utrotning och därmed minimering av alla risker.
Din och din klons uppgift nu är att reducera resten av den organiska floran och faunan. Det finns anpassade satelitburna bekämpningsmedel för ändamålet. Om några människor nödvändigtvis ska undantas får de stängas in i bubblan.
I övrigt får vi avvakta de högstes beslut. Har du intagit informationen? Ge mig din bekräftelsekod.
-Visst Jack, jag heter Stina
-           
-           0011 1110 1111 1000

1 kommentar:

László sa...

Vore kul om nån läste detta.
Vore kul med nån kommentar:(

László