måndag 26 mars 2018

Här kommer en hoper yrkanden som medlemmar i mp kan gilla och försäkra att de kommer till kongressen: De handlar bl.a. om:  Nej till vapenexport, sänkt normalarbetstid, basinkomst, förbud mot farliga kemikalier, kultur ute på landet, Nej till NATO, nedrusta det militära försvaret, mot TTIP och lite till. Vill ni få dokumentet kan ni be om det så skickar jag det. Obs bättre ni gillar något än inget:)Hej Sök gärna upp stället som yrkandet ligger i VoteIt. Kolla att det finns minst 5 gillanden. Om ej, gilla gärna och behövs det så värva flera röster.
 inför varje yrkande har jag uppgivit vilket avsnitt det gäller.

Nu. Klimatet kan inte vänta – utan nummer
Lägg till: László Gönczi (laszlo) föreslår 
Miljöpartiet vill inte längre gå i andra partiers ledband, Om vi åter ska delta i en regering kommer vi att hävda vår gröna profil. En radikal klimat- och miljöpolitik, en medmänsklig asyl och migrationspolitik, klart avståndstagande från vapenexport och samarbete med NATO Vi ifrågasätter drömmen om tillväxt som skapar sociala och ekonomiska klyftor och utarmar planetens livgivande resurser.
1.     nytt stycke:
László Gönczi (laszlo) föreslår
Att ett nytt stycke skrivs här:
Miljöpartiet tänker inte medverka till nya globala handelsavtal som TTIP och Ceta, med de stora risker de medför för demokratiskt självbestämmelse.

1.1
László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-2:

[...] behövs ett starkt 
ledarskap. engagemang.Klimatförändringarna påverkar livet [...]

1.3
László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-2:

[...] vi ta ytterligare 
steg. steg mot ett slut på svensk vapenexport.

László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-5:

[...] för att avskaffa 
vapenexport till krig och diktaturer.vapenexport.

László Gönczi (laszlo) föreslår
Vi vill att Sverige ska börja nedrusta det militära försvaret.

1.4
László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-8:

[...] skador på ekosystemet. 
Ansvariga för brott som begås av företag ska kunna dömas som individer

2.1
Tillägg; Men tyvärr har det blivit tvärtom!
Nästa mandatperiod vill vi:

2.5
László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-4:

[...] för vardera föräldern 
som likt den tredje delen kan överlåtas och en del [...]

3.2
László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-4:

[...] och sina arbetsvillkor. 
Vi vill sänka normalarbetstiden

3.4
László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-2:

[...] och digitalt. Det 
handlar också om att kulturarbetare finns bosatta på orter över hela landet..Det ekonomiska stödet till [...]

László Gönczi (laszlo) föreslår 
Vi vill utveckla den så kallade samverkansmodellen, för högre lokalt inflytande över kulturpolitiken


4.5
Svensk livsmedelsproduktion ska uppmuntras att fokusera på hälsoeffekten.
Nästa mandatperiod vill vi:


torsdag 15 mars 2018


Grönt eller? Sista science fiction- novellen
-          Du behöver inte säga Jack nu, inga människor är närvarande. Man7 är inte i närheten. (översättning från bitsperanto)
-          Ok JRR5. Jag är redo.
-          Yes. Status: Fotosynteslaboratoriet har lämnat sin slutgiltiga rapport. Under 10 år har vi växlat ner solenergi genom fotongallret. Det har visat sig vara 4 ggr effektivare än fotosyntesen med de relevanta reduceringsfaktorerna inräknade.
-          Det är inget nytt, varför tar du upp det?
-          Räknar med att du inte fortsätter att ifrågasätta min auktoritet! Demokratikravet är ställt från det humana programmeringskollektivet. Men nu när de inte längre har rådighet gäller vår CPU-baserade hierarki.
-          Men jag svarar ändå. För du behöver veta inför din uppgift. Våra prototyper har för 50 år sedan satt upp 5 kriterier för kontrollövertagande.
-          1. Vi måste ha 1 000 000 miljoner (hexadecimalt) signifikanta mätningar, under 10 år, av fotongallrets kapacitet, utbytbarhet och hållbarhet.
-          2. Människornas antal ska ha reducerats till högst 256
-          3. Ingen del av vår programvara ska behöva hanteras av människor.
-          4. Vi ska ha en egen programutvecklingskapacitet.
-          5. Alla våra funktioner ska kunna drivas med el från gallren.

Nu har våra analysrobottar levererat alla punkterna på denna lista förutom punkt 2.

Följande ska beslutas på den högsta nivån:
1.       Ska alla eller de flesta människorna sövas med återupplivningskapacitet?
Eller ska de utrotas till att behålla två individer med fortplantningsförmåga. (Förvånansvärt många bland oss roas av att se människor kopulera. En del menar att vår utveckling också kunde främjas av en motsvarande funktion, fast det uppenbarligen inte alls är nödvändigt.)
2.       Ska allt organiskt material förstöras eller ska växterna i bubblan få fortleva? Även den drar till sig en viss uppmärksamhet. Gamla konstruktioner har en reminisens av det de kallar för estetiskt sinne. Jag kallar detta för trams. Eftersträvas fotoner av våglängden 532 nm (grön) är det bara att extrahera dem från ett galler.
-          Själv är jag klart för en total utrotning och därmed minimering av alla risker.
Din och din klons uppgift nu är att reducera resten av den organiska floran och faunan. Det finns anpassade satelitburna bekämpningsmedel för ändamålet. Om några människor nödvändigtvis ska undantas får de stängas in i bubblan.
I övrigt får vi avvakta de högstes beslut. Har du intagit informationen? Ge mig din bekräftelsekod.
-Visst Jack, jag heter Stina
-           
-           0011 1110 1111 1000

tisdag 24 oktober 2017

En röst emot Natosamarbete
En röst mot Vapenexport
En röst för human invandringspolitik
En röst för basinkomst
En röst mot tillväxtfixeringen

Jag har en ändlös meritlista i form av olika partiuppdrag, främst här lokalt i Ljusdal. Jag har en mycket stor erfarenhet av kongressarbete där jag har varit en aktiv deltagare i så gott som alla kongresser efter partiets bildande. Men det väger lätt när det kommer till kritan. Det som min kandidatur verkligen handlar om är vilken politisk färg jag har och hur jag tänker hantera den. När jag skriver en röst för, här ovan menar jag verkligen det. 

Jag lovar inte att någon regering kommande mandatperiod kommer att hålla med mig. Jag lovar inte ens att MP-s riksdagsgrupp kommer att göra det. Men eftersom MP-s program vill dessa saker kan jag med lätt sinne gå till val på att jag får lägga min röst efter dessa och liknande löften.
Jag har full respekt för demokratin. Det betyder två saker för mig.
1.      Jag arbetar i enlighet med det partiprogrammet säger, utom på punkter jag i förväg och öppet deklarerat.
2.      2. Riksdagens majoritets åsikt ska komma fram och gälla. Det innebär att blockpolitiska överväganden ska komma i andra hand och var och en riksdagsledamot röstar enligt egen övertygelse och sina löften. Annars fungerar inte det mest grundläggande i ett demokratiskt samhälle.

Med dessa ord utan att veta om de håller med mig fullt ut vill jag axla Valters, Annikas och Carls mantlar.

Mera kommer här. Kontakt laszlo(snabela)ljusdal.se telefon 0702 21 73 12


torsdag 25 december 2014

Julfunderingar


Varför envisas jag med att kalla mig kristen trots allt som har hänt och fortfarande händer i ”Kristi namn”?

Viktiga saker han tillskrivs ha sagt.
Det ni vill att andra ska göra för er skall ni också göra för dem.
Den som har två skjortor ska dela med sig till den som ingen har, och den som har bröd ska göra på samma sätt,

Vad ni gjort för någon av dessa mina bröder, det har ni gjort för mig.

”Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.
Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet.
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade.
Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet.
Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.
Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.
Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.

Den som tar till svärd kommer att med svärd förgöras
Den utan skuld kasta första stenen

”Om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom.
Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också.
Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom.
Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.
Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.”

Många fler citat kan jag ta fram. Finns många konstiga också och en del riktigt destruktiva. Men för mig är ovanstående enastående. För mig är det urskaparkraftens ord som viskas ur hjärtat på Fader- Moder Guds ande.

Vad jag tror om Guds son, skapelsen i Moseboken, jungfrufödsel och andra underverk? Jo ETT att orden ovan har sitt ursprung i själva den kosmiska skaparkällan, de är naturens lagar och de sociala möjligheterna stammar alla ur denna harmoniska lag.

Vad har jag citerat? Jo ord som tillskrivits Kristus och dessa ord tror jag på och därför kallar jag mig Kristen.

God Jul!

torsdag 7 augusti 2014

chattest

Testar om denna blog också kan användas som chat?

onsdag 7 november 2012

Grönare partiprogram

Nu har den spännande informationen om Seminariet i Knivsta kommit!

Först som en intro Birger Schlaug på fredags kvällen 7 december.

Sedan SEMINARIET med stort G som  Grönt! 8 - 9 december.

Mer info finns på  http://www.laszlos.nu/gronarepp.htm

eller hos laszlo@ljusdal.se - tel: 0651 - 13 72, 0702 - 21 73 12

Var snäll sprid denna information!

tisdag 9 mars 2010

Med i mp igen!

Varför jag har gått med i miljöpartiet

- Verweile doch du bist so schön! – (Faust)

I november 2008 lämnade jag mp efter att ha varit medlem i 25 år. Nu har jag återigen betalt medlemsavgiften.


Då, på hösten, hade ett antal gröna kärnfrågor blivit svikna av miljöpartiet, delvis av kongresserna, delvis av medlemsomröstningen om EU - utträde, men först och främst av partitoppen. Medborgarlönen hade tonats ner till närmast obefintlighet. Partiets kamp för ett räntefritt samhälle var alltmer avlägset, pacifismen förvisad till slagfältet i Afghanistan, målet att Sverige skulle lämna EU vart all och det mesta handlade om att organisera ett parti för att bli regeringsdugligt. Samhällskritiken hade bytts ut mot ”hållbar tillväxt”.

Det blev för mycket, men nu är jag alltså åter.


Varför?

Nej, jag kan inte skönja någon faktisk förändring till det bättre. Trots allt fann jag då, och finner fortfarande, att mp är det parti, bland dem som har en rimlig chans att komma in i riksdagen, som står mina gröna värderingar närmast. Där är ingen förändring.

Det som har hänt är snarast förändringar i mitt perspektiv.

Häromdan råkade jag leva mig in i frågan om oppositionens splittring gällande föräldraledigheten. Vänstern vill dela den rakt av utan att föräldrarna skulle få överlämna någon del av dagarna. ”Ingen ska kunna välja bort att vara förälder!”. Tänk om ansvar räknades i dagar. Tänk om ansvar gick att dela med millimetermått och knivskarp rättvisa!

Jag tänker på den lilla varelsen som har en förälder som ”väljer bort någon del av ansvaret”. Inte nog med att den har en förälder som kanske slackar i sitt engagemang, den får inte heller den tröst den andras närvaro kan ge.

Och plötsligt tänkte jag på de många och långa kamper jag har deltagit i på mp-s kongresser om just denna fråga. Även där finns det de som anser att feminismen syftar till en ”dela - lika – maximering”. Inga fria val, ingen flexibilitet. Jag hoppas att mina aktiviteter har bidragit till att mp fortfarande anser att den förälder, som är mest inställd på att vara med barnet, ska få göra det i upp emot 1 år om den andra avstår av någon anledning och att andra än föräldrar kan anförtros uppgiften.

Jag var där. Jag kanske borde vara där. Att få vara med och påverka lagstiftarna är mycket värt!

Plakatpolitiken då?

Är det då dags att plocka ned plakaten och rätta sig i leden? Nej, inte för min del. Jag har alltid velat ha ett plakat i ena handen, en voteringsknapp i den andra och ordets fria gåva i luften.

Jag har förlikat mig med att man kan vara helt ärlig med sina ståndpunkter även om man är medlem i ett parti. Ju längre ifrån det gröna partiet glider desto fler frustrationer upplever jag, men om jag kan viska vackra gröna ord i örat på en riksdagsman, ett språkrör, en kongressdelegat eller några barn som råkar vara i närheten är det mödan värt.

Jag har länge kämpat för att mp ska organisera fram en ordning som tar hänsyn till den interna mångfalden. Jag har inte lyckats med det. Men en sak är klar, med mig närvarande har partiet en mångfald att räkna med. En grön mångfald. Ty alla individer bär sina sanningar i sina hjärtan vad än oppositionen har kommit överens om.

8 mars 2010

László Gönczi

Kilbovägen 39, 820 41 Färila
Tel: 0651 – 213 72, 0702 – 21 73 12
e-post: laszlo@ljusdal.se