onsdag 24 juni 2009

Grön mångfald

Seminarium i gröngräset.

8 - 9 juli.

Mer info följer:

Grön mångfald – i gröngräset

Hur ska den gröna rörelsen hantera den gröna mångfalden i den parlamentariska världen?

Seminarium i Hälsingland

Kilbo – Färila – Ljusdals kommun

8 Juli kl 12.30 - 9 Juli kl 17.00

Seminariet kommer att hållas på Karin och Lászlós gård.

Billig nattlogi – gemensam mathållning till självkostnadspris.

Seminarieavgift efter behag – minst 100 kr.

Några deltagare håller inledningsanföranden på 10 – 15 minuter. Vill du vara en av dem, hör av dig!

I övrigt korta inlägg så många får säga sitt.

Anmälan senast 6 juli till László

Tel 0651 213 72, 0702 21 73 12

laszlo@ljusdal.se

Tankekoncept inför seminariet om Grön mångfald.

Det är en stor variation på hur folk tänker och agerar inom den gröna rörelsen. Mångfald är först och främst en tillgång. Mångfald kan också ge problem när den ska tryckas in i fyrkantiga strukturer, som de politiska församlingarna. Denna dubbelhet har lett till ett antal fenomen som inte alla gläder sig åt. Det finns förutom mp ett knippe småpartier som konkurrerar om rösterna i valen. Det finns ett antal avhoppade förre detta politiker som inte finner en plats inom politiken. Och det finns ett antal, mer eller mindre frustrerade medlemmar i miljöpartiet som hamnar i interna konflikter med sitt parti. Så är det säkert också i mycket mindre partier.

· Måste det vara så? Hanteras mångfalden på det bästa sättet?

· Bör de gröna bilda någon form av paraplyorganisation med ett antal medlemspartier, stora som små?

· Bör de gröna över huvud taget organisera sig i partistrukturer, eller kan man göra på något annat vis?

· Kan partier hantera mångfalden på ett bättre sätt än idag? Är det falanger som saknas?

· Kan man införa ett grönt spektrum i partierna?

· Det finns folk som inte gillar det majoriteten har bestämt. Ska de hoppa av? Eller ska de tiga och lida? Kan de känna sig hemma på något annat vis?

· Vill vi ha sju olika gröna partier?

Det var en rad bland många frågor som jag funderar över och som jag hoppas att seminariet ska hantera, kanske också delvis besvara.

Grunden för samtalet är att alla vi, som är med, är experter på det vi tycker och känner. Vi kommer att arbeta med rundor, värderingsövningar men också en del fria diskussioner. Även här finns det en mångfald av tankar.

Seminariet kan i bästa fall ta initiativ till ett framtida samarbete mellan folk från olika partier och folk utanför. Eventuellt kan ett sådant samarbete påverka hur valet 2010 kommer att hanteras.

Till slut: många kan inte komma, men vill ändå påverka. Gör det! Skriv högst en A-4 med dina idéer och jag lovar att sätta upp det du skickar på en anslagstavla under seminariet.

László

F.d. miljöpartist efter 25 års medlemskap.